Welkom bij 'Momentum' Freelancer Arda Konings - Dirigent van MiXsing
Arda Konings - Zangeres/Zangcoach - Tekst/Fotografie -
Koor MiXsing

September 2012 ben ik een totaal nieuwe uitdaging aangegaan om koorleider/dirigent te worden van het koor MiXsing uit Harderwijk.Optreden MiXsing Randmeer juni 2013
 
Kerstoptreden Sonnevanck december 2012
 
Optreden MiXsing Weideheem april 2013
 
MiXsing is een gemengd koor dat licht populaire muziek in alle denkbare genres, ten gehore brengt.
 
Het koor is een mix van leeftijden en een unieke mix van verschillende mensen.
 
De helft van de leden heeft een licht verstandelijke of lichamelijke beperking, waaronder ook slechtzienden en blinden.
 
Er worden diverse hulpmiddelen aangereikt om de muziek onder de knie te krijgen (groot lettertype/braille/CD's).
Het is niet nodig om noten te kunnen lezen.
 
Met de muziekwensen van de leden wordt rekening gehouden.
 
De nummers worden onder leiding van zangcoach Arda Konings, meerstemmig aangeleerd.
 
Enige beheersing van de Engelse taal is wenselijk, maar men besteedt veel aandacht aan de uitspraak.
 
MiXsing gaat er van uit dat het voor iedereen, ongeacht een beperking, mogelijk is om in een koor te kunnen zingen.
 
Tijdens het zingen ontstaat er een chemie, waardoor verschillen wegvallen en de leden, waar nodig, elkaar helpen.
 
De saamhorigheid binnen het koor is groot te noemen!